Home >> ข่าวการศึกษา >> รับตรง56 >> รับตรง รอบ2 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์จังหวัดอุดรธานี 2557

รับตรง รอบ2 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์จังหวัดอุดรธานี 2557

20130703142102

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556
(รอบ 2) ณ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

จำนวนและสาขาที่เปิดรับ20130703141750กำหนดการ20130703141815ค่าสมัคร 300 บาท

ที่มา : http://www.ssru.ac.th/

Scroll To Top