Home >> ข่าวการศึกษา (page 41)

Category Archives: ข่าวการศึกษา

เชิญน้องๆ ร่วมโครงการ AKI GEN A Internship Program

เชิญน้องๆ ร่วมโครงการ AKI GEN A Internship Program

สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย – AKI ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิต นักศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัยทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการ “AKI GEN A Internship Program” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมเยี่ยมชมดูงานและทำความรู้จัก ASEAN City Connectivity ของกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2557 นี้ ส่งประวัติ พร้อมเขียนข้อความอธิบายความสำคัญของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ต่อประเทศไทย มาที่ info@akiedu.org ด่วน!! รับจำนวนจำกัด หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2557 ที่มา enn.co.th

Read More »

รับตรง สาขาวิชานโยบายสังคมฯ (นานาชาติ) รอบที่ 3 มธ. 57

รับตรง สาขาวิชานโยบายสังคมฯ (นานาชาติ) รอบที่ 3 มธ. 57

รับสมัครบุคคลเช้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยการคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 3 เปิดรับสมัคร 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2557 เอกสารประกอบข่าว : ประกาศรับตรง สาขานโยบายสังคมและการพัฒนา นานาชาติ ธรรมศาสตร์ 57 รอบที่ 3.pdf ที่มา enn.co.th

Read More »

รับตรง ภาคพิเศษ สาขาวิชานิเทศศิลป์ ม.บูรพา 2557

รับตรง ภาคพิเศษ สาขาวิชานิเทศศิลป์ ม.บูรพา 2557

สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2557 รับจำนวน สาขาวิชานิเทศศิลป์ 1. วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก 30 คน 2. วิชาเอกออกแบบกราฟิกและโฆษณา 30 คน 3. วิชาเอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย 30 คน คุณสมบัติ – สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า กำหนดการ เอกสารประกอบข่าว : ภาคพิเศษ.pdf ที่มา : http://regservice.buu.ac.th/

Read More »

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2557

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2557

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557 โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม กลุ่มที่ 1 รับจำนวน 140 คน กลุ่มที่ 2 รับจำนวน 60 คน คุณสมบัติของผู้สมัคร – เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ – ใช้คะเเนน GAT,PAT โครงการโอลิมปิกวิชาการ รับสาขาวิชาละ 5 คน ใน 10 สาขาวิชาได้แก่ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการ คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสมบัติของผู้สมัคร – จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2556 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ – เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการของศูนย์ สอวน. และศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. (ค่าย 1) – ใช้คะเเนน GAT,PAT กำหนดการ ...

Read More »

ประกวดหนังวิทย์หัวข้อ ศาสตร์แห่งแสง

ประกวดหนังวิทย์หัวข้อ ศาสตร์แห่งแสง

นางดวงสมร คล่องสารา รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดประกวดหนังวิทย์สั้นเพื่อการเรียนรู้ (Short Science Film) ในหัวข้อ “ศาสตร์แห่งแสง” (Science of Light) ผู้เข้าประกวดจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ทีมละ 3-4 คน ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 16 เมษายน 2557 ติดต่อสอบถามที่ โทร. 0-2335-5222 หรือ 0-2392-4021 ต่อ 2406, 2408 หรือ shortsciencefilm@gmail.com, www.facebook.com/shortsciencefilm www.ipst.ac.th ที่มา enn.co.th

Read More »

รับตรง 3 สาขา คณะศึกษาศาสตร์ มข. 2557

รับตรง 3 สาขา คณะศึกษาศาสตร์ มข. 2557

รับตรง ปีการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับ 3 สาขา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ นานาชาติ) จํานวนรับ จํานวน 30 คน คุณสมบัติ – GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือGPAในวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 – ใช้คะเเนน O-NET ,GAT ,PAT5 กำหนดการ รับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 เมษายน – 5 มิถุนายน พ.ศ.2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน 11 มิถุนายน พ.ศ.2557 สอบข้อเขียน 17 มิถุนายน พ.ศ.2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557 สอบสัมภาษณ์ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ ...

Read More »

กยศ.พร้อมปล่อยเงินกู้เรียนปี 57

กยศ.พร้อมปล่อยเงินกู้เรียนปี 57

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ วันที่ 8 เม.ย.ว่า นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.การคลัง ได้รายงานให้ ครม. รับทราบว่า ขณะนี้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับ ปัญหาการจัดสรรเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในปีการศึกษา 2557 แล้ว โดยกระทรวงการคลังได้หารือกับสำนักงบประมาณ และเห็นชอบจะเสนองบประมาณกลาง จำนวน 2,118 ล้านบาท เพื่อให้สามารถจัดสรรได้ครอบคลุมผู้กู้ทั้งรายเก่าและใหม่ โดยในปีการศึกษา 2557 กยศ.จะใช้งบประมาณ จำนวน 30,118 ล้านบาท เพื่อปล่อยกู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 727,936 คน แบ่งเป็นงบฯเดิมที่มีอยู่แล้ว 16,000 ล้านบาท จากการติดตามทวงหนี้ผู้กู้รายเก่า 12,000 ล้านบาท และงบฯกลางที่จะขออีก 2,118 ล้านบาท ดังนั้น เรื่องนี้ถือว่าได้ข้อสรุปและจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการ กยศ. กล่าวว่า นักเรียน นักศึกษา สามารถตรวจสอบข้อมูลการขอกู้ได้ จากเว็บไซต์ กยศ. www.studentloan.ktb.co.th หรือ ...

Read More »

รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรม เมคคาทรอนิกส์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 57

รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรม เมคคาทรอนิกส์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 57

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม เมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา บันทึกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ฟอร์มใบโอนเงินค่าสมัคร เอกสารประกอบข่าว : ประกาศ รับตรง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2557.pdf ที่มา enn.co.th

Read More »

รับตรง ผ่านเคลียริ่งเฮาส์ พระจอมเกล้าธนบุรี 57

รับตรง ผ่านเคลียริ่งเฮาส์ พระจอมเกล้าธนบุรี 57

โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 21 เมษายน 2557 เกณฑ์การรับสมัคร http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/clearinghouse2557a เข้าสู่ระบบรับสมัคร http://sinfo.kmutt.ac.th/Admission/public/admission/student/bachelorAppForm/appForm.jsf เอกสารประกอบข่าว : ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี.pdf ที่มา enn.co.th

Read More »
Scroll To Top