Home >> ข่าวการศึกษา (page 41)

Category Archives: ข่าวการศึกษา

ประกวดหนังวิทย์หัวข้อ ศาสตร์แห่งแสง

ประกวดหนังวิทย์หัวข้อ ศาสตร์แห่งแสง

นางดวงสมร คล่องสารา รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดประกวดหนังวิทย์สั้นเพื่อการเรียนรู้ (Short Science Film) ในหัวข้อ “ศาสตร์แห่งแสง” (Science of Light) ผู้เข้าประกวดจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ทีมละ 3-4 คน ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 16 เมษายน 2557 ติดต่อสอบถามที่ โทร. 0-2335-5222 หรือ 0-2392-4021 ต่อ 2406, 2408 หรือ shortsciencefilm@gmail.com, www.facebook.com/shortsciencefilm www.ipst.ac.th ที่มา enn.co.th

Read More »

รับตรง 3 สาขา คณะศึกษาศาสตร์ มข. 2557

รับตรง 3 สาขา คณะศึกษาศาสตร์ มข. 2557

รับตรง ปีการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับ 3 สาขา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ นานาชาติ) จํานวนรับ จํานวน 30 คน คุณสมบัติ – GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือGPAในวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 – ใช้คะเเนน O-NET ,GAT ,PAT5 กำหนดการ รับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 เมษายน – 5 มิถุนายน พ.ศ.2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน 11 มิถุนายน พ.ศ.2557 สอบข้อเขียน 17 มิถุนายน พ.ศ.2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557 สอบสัมภาษณ์ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ ...

Read More »

กยศ.พร้อมปล่อยเงินกู้เรียนปี 57

กยศ.พร้อมปล่อยเงินกู้เรียนปี 57

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ วันที่ 8 เม.ย.ว่า นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.การคลัง ได้รายงานให้ ครม. รับทราบว่า ขณะนี้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับ ปัญหาการจัดสรรเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในปีการศึกษา 2557 แล้ว โดยกระทรวงการคลังได้หารือกับสำนักงบประมาณ และเห็นชอบจะเสนองบประมาณกลาง จำนวน 2,118 ล้านบาท เพื่อให้สามารถจัดสรรได้ครอบคลุมผู้กู้ทั้งรายเก่าและใหม่ โดยในปีการศึกษา 2557 กยศ.จะใช้งบประมาณ จำนวน 30,118 ล้านบาท เพื่อปล่อยกู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 727,936 คน แบ่งเป็นงบฯเดิมที่มีอยู่แล้ว 16,000 ล้านบาท จากการติดตามทวงหนี้ผู้กู้รายเก่า 12,000 ล้านบาท และงบฯกลางที่จะขออีก 2,118 ล้านบาท ดังนั้น เรื่องนี้ถือว่าได้ข้อสรุปและจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการ กยศ. กล่าวว่า นักเรียน นักศึกษา สามารถตรวจสอบข้อมูลการขอกู้ได้ จากเว็บไซต์ กยศ. www.studentloan.ktb.co.th หรือ ...

Read More »

รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรม เมคคาทรอนิกส์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 57

รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรม เมคคาทรอนิกส์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 57

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม เมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา บันทึกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ฟอร์มใบโอนเงินค่าสมัคร เอกสารประกอบข่าว : ประกาศ รับตรง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2557.pdf ที่มา enn.co.th

Read More »

รับตรง ผ่านเคลียริ่งเฮาส์ พระจอมเกล้าธนบุรี 57

รับตรง ผ่านเคลียริ่งเฮาส์ พระจอมเกล้าธนบุรี 57

โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 21 เมษายน 2557 เกณฑ์การรับสมัคร http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/clearinghouse2557a เข้าสู่ระบบรับสมัคร http://sinfo.kmutt.ac.th/Admission/public/admission/student/bachelorAppForm/appForm.jsf เอกสารประกอบข่าว : ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี.pdf ที่มา enn.co.th

Read More »

รับตรง นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ปี 57

รับตรง นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ปี 57

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรด้านวิชาชีพเดินเรือ สังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 1-30 เมษายน 2557 สมัครผ่านเว็บไซต์ http://regist.mmtc.ac.th/entry.asp เอกสารประกอบข่าว : ประกาศรับตรง นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ปี 57.pdf ที่มา enn.co.th

Read More »

รับตรง สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 57

รับตรง สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 57

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 1.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า-หลวง อย่างแท้จริง 1.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 1.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 1.5 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 1.6 เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.50 1.7ผู้ที่สมัครสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ตลอดหลักสูตร ดังนี้ – มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ – มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75หรือ – หลักฐานการเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ สมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 ถึงวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 หน้าเว็บไซต์หลัก http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=7896 ที่มา enn.co.th

Read More »

EZPlus+ 2014 ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2557

EZPlus+ 2014 ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2557

กลับมาอีกครั้ง!!! การเก็งคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2557 และในปีนี้ก็เช่นเคย กับ EZPlus+ 2014 นวัตกรรมเพื่อการประเมินและจัดอันดับแอดมิชชัน ที่มีความแม่นยำมากที่สุดของประเทศ โดยเมื่อปีที่แล้ว EZPlus+ 2013 มีค่าความแม่นยำสูงถึง 98% ( EZPlus+ 2012 มีค่าความแม่นยำสูงถึง 93%) Clip http://www.youtube.com/watch?v=tyuckoQZgh8 ความพิเศษในปีนี้ คือ การอัพเดทอย่างต่อเนื่อง!!! เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. ไปจนถึงช่วงแอดมิชชัน 15-22 มิ.ย. เรียกได้ว่า อัพเดทคะแนน คาดการณ์คะแนน เก็งคะแนนกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้น้องๆ ได้ทราบถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการติดในคณะและมหาวิทยาลัยในฝัน โดยอิง สถิติ ข้อมูลจากการแอดมิชชันครั้งที่ผ่านๆ มา ที่จะช่วยในการตัดสินใจให้กับน้องๆ ได้อย่างแม่นยำ ความพิเศษประการต่อมา คือ ปีนี้เป็นปีแรกที่ EZPlus+ 2014 แบบ Premium เปิดให้ดาวน์โหลดใช้งานแบบฟรีๆ เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว วันนี้ คลิกที่นี่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จุดเด่นของ EZPlus+ 2014 คือ การเช็คเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ ...

Read More »

รับสมัครป.เอก ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ มก.

รับสมัครป.เอก ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ มก.

เปิดรับสมัครโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ Doctor of Philosophy in English for International Communication (International Program) รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2557คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถสมัครได้ที่ ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ ได้ทุกวัน ติดต่อ 02579 5566 ต่อ 1200 และ 1232 เอกสารประกอบข่าว : ประกาศรับสมัครและใบสมัคร ป.เอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (นานาชาติ) ภาคพิเศษ มก. 57.pdf ที่มา enn.co.th

Read More »

ชงปรับวิธีเข้ามหาลัยต้องสอบน้อยที่สุด

ชงปรับวิธีเข้ามหาลัยต้องสอบน้อยที่สุด

ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ได้มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่1/2557 โดยมี รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เป็นประธาน ซึ่งรศ.ดร.กำจร เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมเห็นตรงกันในประเด็กนหลักการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องดำเนินการหลังจากที่เด็กจบการศึกษาแล้วเพื่อแก้ปัญหาเด็กไม่ตั้งใจเรียน และควรที่จะให้มีการสอบวิชาต่างๆน้อยที่สุดโดยใช้ข้อสอบกลางที่จัดสอบพร้อมกัน เพื่อเด็กจะได้ไม่ต้องวิ่งรอกสอบหลายแห่ง และในแต่ละวิชาก็ควรจะต้องสอบเพียงครั้งเดียวแต่สามารถนำคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกได้ทุกประเภท รศ นพ.กำจร กล่าวต่อไปว่า สำหรับระบบการคัดเลือกที่ดำเนินการจะประกอบด้วย ระบบโควตาที่มหาวิทยาลัยจะต้องไม่จัดสอบวิชาต่างๆขึ้นใหม่ แต่ให้ใช้คะแนนต่างๆที่เด็กมีอยู่แล้วมาพิจารณาคัดเลือกเช่น คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรม.ปลาย หรือ จีพีเอเอ็กซ์ คะแนนผลการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกต คะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาการหรือวิชาชีพ หรือแพต คะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ หรือ สมุดพกความดี เป็นต้น นอกจากนี้ยังจะมีการคัดเลือกด้วยระบบรับตรงผ่านเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ และระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางหรือแอดมิชชั่น ซึ่งทั้ง 2 ระบบนี้จะให้ดำเนินการไปพร้อมกัน และถ้านักเรียนยังไม่มีที่เรียนก็อาจจะเข้าระบบรับตรงได้อีกครั้ง “ จากการหารือผู้แทนของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ(ทปอ.มรภ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(ทปอ.มทร.) และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.) ทุกฝ่ายเห็นด้วยกับหลักการดังกล่าว เพราะจะช่วยแก้ปัญหาเด็กวิ่งรอกสอบหลายแห่งซึ่งทำให้ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายแพง อย่างไรก็ตามตัวแทนกลุ่มต่างๆ จะนำข้อเสนอนี้ไปหารือกันในกลุ่มเพื่อรับฟังความคิดเห็น จากนั้นจะสรุปข้อเสนอและนำกลับมาเข้าที่ประชุมอีกครั้งซึ่งหากทุกฝ่ายเห็นด้วยก็น่าจะสามารถดำเนินการได้ในปีการศึกษา 2558 ทันที แต่ถ้ายังเห็นไม่ตรงกันก็อาจต้องนำเรื่องเสนอรมว.ศึกษาธิการพิจาณาว่าจำเป็นจะต้องออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) หรือไม่” รศ.นพ.กำจรกล่าว Credit เดลินิวส์

Read More »
Scroll To Top