นร.ไทยเจ๋งคว้า7เหรียญฟิสิกส์โอลิมปิกเอเชีย

ผอ.สสวท. เผย นักเรียนไทยสุดเก่ง คว้า 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และอีก 1 เกียรติคุณประกาศ ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับทวีปเอเชีย ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ดร.พรพรรณ

Read more

กอศ.ไฟเขียวหลักสูตร ปวส. 8 ประเภท 50 สาขาวิชา ปรับปรุงให้ทันเทคโนโลยี รับเออีซี

บอร์ด กอศ. ไฟเขียวหลักสูตร ปวส. 8 ประเภทวิชา 50 สาขาวิชา ชี้ปรับปรุงให้ยืดหยุ่นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รองรับก้าวสู่ประชาคมอาเซียน นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ กอศ.

Read more

ผลวิจัยไทย-จีนนิยมคำยืมภาษาอังกฤษ

เผยผลวิจัยไทยและจีนนิยมคำยืมภาษาอังกฤษกว่า 5,000 คำ แต่ลักษณะการใช้แตกต่างชี้มีประโยชน์ต่อผู้ต้องการเรียนภาษาไทย และภาษาจีน ที่ใช้ในการสื่อสารได้ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ วันนี้ (20 พ.ค.)นายรัชตพล ชัยเกียรติธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดเผยผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์และเปรียบเทียบคำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในภาษาไทยและภาษาจีน”โดยเก็บข้อมูลจากคำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากกฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และฉบับมติชน ซึ่งผลการศึกษาพบว่ามีคำศัพท์ในภาษาไทยและภาษาจีนที่เป็นคำยืมภาษาอังกฤษ จำนวน 5,694

Read more

ไมโครซอฟท์ลงนามพัฒนานร.-ครูทั่วไทย

นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อมอบสิทธิ์การใช้งานระบบคลาวด์เพื่อการทำงานและสื่อสาร Office 365 for Education ให้แก่นักเรียน 8 ล้านคน และบุคลากรครูอีก

Read more

“อ๋อย” แนะปรับเกณฑ์คัดเลือกครูผู้ช่วย

“อ๋อย” แนะปรับเกณฑ์คัดเลือกครูผู้ช่วย “จาตุรนต์” ยอมรับหวั่นใจกรณีก.ค.ศ.ปรับหลักเกณฑ์การเฟ้นหาผู้แทนคุรุสภาในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ พร้อมแนะปรับหลักเกณฑ์สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย อยากเห็นวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานกลางไม่ลักลั่นในแต่ละเขตพื้นที่ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)จะปรับหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาผู้แทนคุรุสภาในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.)เขตพื้นที่การศึกษา โดยให้เขตพื้นที่และคุรุสภาเสนอชื่อหน่วยงานละ 2 คนรวมเป็น 4 คนและให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองที่คณะกรรมการคุรุสภาตั้งขึ้นคัดเลือกให้เหลือ 1 คน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาก่อนเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.เห็นชอบ ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจเป็นช่องทางให้เกิดการหาผลประโยชน์ได้นั้น วันนี้(21พ.ค.) นายจาตุรนต์ ฉายแสง

Read more