counter

ข่าวการศึกษา

20140519135840

ผอ.สสวท. เผย นักเรียนไทยสุดเก่ง คว้า 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และอีก 1 เกียรติคุณประกาศ ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับทวีปเอเชีย ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินการจัดส่งคณะผู้แทนประเทศไทย จำนวน 8 คน ไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับทวีปเอเชีย ประจำปี พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 11-19 พ.ค. ที่ผ่านมา ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยมี 24 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันนั้น ผลปรากฏว่า เด็กไทยสามารถคว้ารางวัลมาได้ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และ 1 เกียรติคุณประกาศ ผอ.สสวท. […]

1

บอร์ด กอศ. ไฟเขียวหลักสูตร ปวส. 8 ประเภทวิชา 50 สาขาวิชา ชี้ปรับปรุงให้ยืดหยุ่นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รองรับก้าวสู่ประชาคมอาเซียน นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ กอศ. มีมติเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมฟอกหนัง การพิมพ์สกรีน ออกแบบนิเทศศิลป์ และธุรกิจคหกรรม และมีมติเห็นชอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 จำนวน 8 ประเภทวิชา 50 สาขาวิชา อาทิ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคการผลิต การบัญชี การตลาด โลจิสติกส์ วิจิตรศิลป์ เทคโนโลยีเซรามิก เป็นต้น โดยจะนำร่องใช้ และประเมินผลหลักสูตรดังกล่าวใน 11 วิทยาลัยทั้งของรัฐ […]

1

เผยผลวิจัยไทยและจีนนิยมคำยืมภาษาอังกฤษกว่า 5,000 คำ แต่ลักษณะการใช้แตกต่างชี้มีประโยชน์ต่อผู้ต้องการเรียนภาษาไทย และภาษาจีน ที่ใช้ในการสื่อสารได้ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ วันนี้ (20 พ.ค.)นายรัชตพล ชัยเกียรติธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดเผยผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์และเปรียบเทียบคำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในภาษาไทยและภาษาจีน”โดยเก็บข้อมูลจากคำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากกฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และฉบับมติชน ซึ่งผลการศึกษาพบว่ามีคำศัพท์ในภาษาไทยและภาษาจีนที่เป็นคำยืมภาษาอังกฤษ จำนวน 5,694 คำ เป็นคำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในภาษาไทย 4,870 คำ หรือร้อยละ 85.53 ส่วนคำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในภาษาจีน 824 คำ หรือร้อยละ 14.47 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยมีจำนวนมากกว่าในภาษาจีน ร้อยละ 71.06 นายรัชตพล กล่าวต่อไปว่า ลักษณะของคำยืมพบว่าภาษาไทยและภาษาจีนมีลักษณะคำยืมเหมือนกัน 5 ลักษณะ คือ คำยืมคงเดิม คำยืมแปรเสียง คำยืมซ้อนคำ คำยืมเต็มคำประสมคำ และคำยืมตัด-เพิ่มเสียงพยางค์ ส่วนอีก 12 ลักษณะ ปรากฏคำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยเท่านั้น คือ คำยืมซ้ำคำ คำยืมผวนคำ คำยืมสลับโครงสร้างคำ คำยืมย่อคำ คำยืมแปลงเสียงลงท้าย […]

1

นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อมอบสิทธิ์การใช้งานระบบคลาวด์เพื่อการทำงานและสื่อสาร Office 365 for Education ให้แก่นักเรียน 8 ล้านคน และบุคลากรครูอีก 4 แสนคน ทั่วประเทศไทย โครงการ Partners in Learning เป็นโครงการระดับโลกที่ริเริ่มขึ้นโดยไมโครซอฟท์ในปี 2546 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา และเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วโลกได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ จวบจนปัจจุบัน โครงการดังกล่าวได้ทำการฝึกสอนบุคลากรครูแล้วกว่า 12 ล้านคนทั่วโลก ทั้งยังยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่นักเรียนถึง 200 ล้านคนใน 114 ประเทศทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยโครงการ Partners in Learning ได้เสริมศักยภาพด้านการเรียนการสอนให้แก่ครูกว่า 164,000 คน และนักเรียนอีกกว่า 8 ล้านคน ครอบคลุมโรงเรียนถึง 39,000 แห่งทั่ว ประเทศ นายฮาเรซ […]

1

“อ๋อย” แนะปรับเกณฑ์คัดเลือกครูผู้ช่วย “จาตุรนต์” ยอมรับหวั่นใจกรณีก.ค.ศ.ปรับหลักเกณฑ์การเฟ้นหาผู้แทนคุรุสภาในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ พร้อมแนะปรับหลักเกณฑ์สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย อยากเห็นวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานกลางไม่ลักลั่นในแต่ละเขตพื้นที่ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)จะปรับหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาผู้แทนคุรุสภาในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.)เขตพื้นที่การศึกษา โดยให้เขตพื้นที่และคุรุสภาเสนอชื่อหน่วยงานละ 2 คนรวมเป็น 4 คนและให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองที่คณะกรรมการคุรุสภาตั้งขึ้นคัดเลือกให้เหลือ 1 คน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาก่อนเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.เห็นชอบ ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจเป็นช่องทางให้เกิดการหาผลประโยชน์ได้นั้น วันนี้(21พ.ค.) นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวมีข้อห่วงใยมากพอสมควร ซึ่งต้องดูว่ากระบวนการที่มีการเสนอรายชื่อผู้แทนคุรุสภามาแน่ใจว่าดีหรือมั่นใจได้หรือไม่ อีกทั้งเมื่อมีการเสนอมาแล้วในการเสนอรายชื่อมาอาจจะต้องมีรายชื่อสำรองหรือในกรณีที่ขาดคุณสมบัติไม่เหมาะสมแล้วคุรุสภาไม่ได้เสนอรายชื่อมาใหม่ก็ต้องให้ที่ประชุมก.ค.ศ.แต่งตั้งเองได้เลย เพราะที่ผ่านมาจะพบปัญหารายชื่อที่เสนอมาบางคนขาดคุณสมบัติจึงทำให้อ.ก.ค. ศ.เขตพื้นที่ฯไม่สามารถประชุมได้ เพราะผู้แทนไม่ครบ ซึ่งตนคิดว่าควรจะต้องหารือกันในรายละเอียดอีกครั้ง นายจาตุรนต์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยก็ต้องมีการวางหลักเกณฑ์ โดยจะต้องรวบรวมปัญหาเข้ามาเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางมาตรฐานกลางในประเด็นต่างๆ เช่น การป้องกันไม่ให้เกิดความแตกต่างในการสอบคัดเลือกแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา การป้องกันการเล่นเส้นสายจ่ายเงินในการเรียกบรรจุด้วยวิธีการใช้บัญชีข้ามเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งต่อไปอาจจะต้องกำหนดเพดานจำนวนผู้ที่จะขึ้นบัญชีในแต่ละเขตพื้นที่ฯ เช่น อาจจะกำหนดให้ขึ้นบัญชีได้ไม่เกินกี่เท่าของอัตราว่าง ไม่ใช่ว่าสอบผ่านกี่คนก็ให้ขึ้นบัญชีทั้งหมดไม่เช่นนั้นก็จะมีกรณีบางเขตพื้นที่ฯที่ขึ้นบัญชีไว้เป็นพันคนแต่มีตำแหน่งว่างประมาณ 10 กว่าคนเท่านั้น อย่างไรก็ตามประเด็นเหล่านี้ได้มอบให้สำนักงานก.ค.ศ.ไปดำเนินการปรับปรุงแล้ว ที่มา เดลินิวส์ วันพุธ 21 พฤษภาคม 2557

Facebook