ประกวดหนังวิทย์หัวข้อ ศาสตร์แห่งแสง

นางดวงสมร คล่องสารา รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดประกวดหนังวิทย์สั้นเพื่อการเรียนรู้ (Short Science Film) ในหัวข้อ “ศาสตร์แห่งแสง” (Science of Light) ผู้เข้าประกวดจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ทีมละ 3-4

Read more

รับตรง 3 สาขา คณะศึกษาศาสตร์ มข. 2557

รับตรง ปีการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับ 3 สาขา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ นานาชาติ) จํานวนรับ จํานวน 30 คน คุณสมบัติ – GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

Read more

กยศ.พร้อมปล่อยเงินกู้เรียนปี 57

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ วันที่ 8 เม.ย.ว่า นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.การคลัง ได้รายงานให้ ครม. รับทราบว่า ขณะนี้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับ ปัญหาการจัดสรรเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในปีการศึกษา 2557

Read more

รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรม เมคคาทรอนิกส์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 57

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม เมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา บันทึกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ฟอร์มใบโอนเงินค่าสมัคร เอกสารประกอบข่าว : ประกาศ รับตรง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

Read more

รับตรง ผ่านเคลียริ่งเฮาส์ พระจอมเกล้าธนบุรี 57

โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 21 เมษายน 2557 เกณฑ์การรับสมัคร http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/clearinghouse2557a เข้าสู่ระบบรับสมัคร http://sinfo.kmutt.ac.th/Admission/public/admission/student/bachelorAppForm/appForm.jsf เอกสารประกอบข่าว : ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี.pdf ที่มา enn.co.th

Read more

รับตรง นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ปี 57

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรด้านวิชาชีพเดินเรือ สังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 1-30 เมษายน 2557 สมัครผ่านเว็บไซต์ http://regist.mmtc.ac.th/entry.asp เอกสารประกอบข่าว : ประกาศรับตรง นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ปี

Read more

รับตรง สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 57

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 1.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า-หลวง อย่างแท้จริง 1.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 1.4

Read more

EZPlus+ 2014 ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2557

กลับมาอีกครั้ง!!! การเก็งคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2557 และในปีนี้ก็เช่นเคย กับ EZPlus+ 2014 นวัตกรรมเพื่อการประเมินและจัดอันดับแอดมิชชัน ที่มีความแม่นยำมากที่สุดของประเทศ โดยเมื่อปีที่แล้ว EZPlus+ 2013 มีค่าความแม่นยำสูงถึง 98% ( EZPlus+ 2012 มีค่าความแม่นยำสูงถึง 93%)

Read more

รับสมัครป.เอก ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ มก.

เปิดรับสมัครโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ Doctor of Philosophy in English for International Communication (International Program) รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2557คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถสมัครได้ที่ ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ

Read more

ชงปรับวิธีเข้ามหาลัยต้องสอบน้อยที่สุด

ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ได้มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่1/2557 โดยมี รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เป็นประธาน ซึ่งรศ.ดร.กำจร เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมเห็นตรงกันในประเด็กนหลักการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องดำเนินการหลังจากที่เด็กจบการศึกษาแล้วเพื่อแก้ปัญหาเด็กไม่ตั้งใจเรียน และควรที่จะให้มีการสอบวิชาต่างๆน้อยที่สุดโดยใช้ข้อสอบกลางที่จัดสอบพร้อมกัน เพื่อเด็กจะได้ไม่ต้องวิ่งรอกสอบหลายแห่ง และในแต่ละวิชาก็ควรจะต้องสอบเพียงครั้งเดียวแต่สามารถนำคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกได้ทุกประเภท รศ นพ.กำจร กล่าวต่อไปว่า สำหรับระบบการคัดเลือกที่ดำเนินการจะประกอบด้วย ระบบโควตาที่มหาวิทยาลัยจะต้องไม่จัดสอบวิชาต่างๆขึ้นใหม่ แต่ให้ใช้คะแนนต่างๆที่เด็กมีอยู่แล้วมาพิจารณาคัดเลือกเช่น คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต

Read more