ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ทุนการศึกษา ทุนปริญญาโท ทุน ตรี โท เอก ทุนการศึกษาต่างประเทศ ทุน ก พ ปริญญาเอก ทุนปริญญาตรี - Education Station » รับตรง 2557 http://edustation.org ทุนเรียนต่อต่างประเทศ,ทุนการศึกษา,ทุนการศึกษาต่างประเทศ,ทุนเรียนฟรี, ศึกษาต่อต่างประเทศ,ชิงทุนการศึกษา,เรียนต่อเมืองนอก,ข่าวทุน,ชิงทุนเรียนต่อ,เรียนฟรี,แหล่งทุน,ที่้เรียนต่อ,ทุนปริญญาโท,ทุนปริญญาเอก,เรียนต่อ,ศึกษาต่อ,เรียนต่อมหาวิทยาลัย Mon, 03 Nov 2014 08:19:42 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.3 รับตรง แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 2557http://edustation.org/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%87-%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%a2.html http://edustation.org/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%87-%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%a2.html#comments Wed, 04 Sep 2013 14:56:10 +0000 http://edustation.org/?p=3908 20130827161252

รับตรง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2557

20130827160348กำนหนดการ
รับสมัคร 2-20 กันยายน 2556
สอบวิชาการ 12-13 ตุลาคม 2556
ประกาศรายชื่อและสอบสัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศรายชื่อตรวจร่างกาย มีนาคม 2557
ตรวจร่างกาย มีนาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มีนาคม 2557

ค่าสมัคร 2,050 บาท

ที่มา : http://www.enn.co.th

]]>
http://edustation.org/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%87-%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%a2.html/feed 0