Tags Posts tagged with "โครงการผลิตแพทย์ ม.วลัยลักษณ์57"

Tag: โครงการผลิตแพทย์ ม.วลัยลักษณ์57

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.วลัยลักษณ์ 2557

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท จำนวน 48 คน จาก 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา และภูเก็ต ดังนี้ - กระบี่ 4 คน - ตรัง 14 คน - นครศรีธรรมราช 18...